Lift-Ô-Loft - Jupille, Liège

Homepage

Geschiedenis van de plek

Een beetje geschiedenis...

WAAR KOMT DE NAAM ‘Lift-Ô-Loft’ vandaan?

Deze naam wordt op basis van een concept uitgedacht. De ontwikkelaars werden geïnspireerd door de hoogte (O) van de indrukwekkende bakstenen toren van de plek, die al vanaf de autosnelweg op het niveau van de Pont-barrage zichtbaar is. Ze hebben toen uitgedacht daar een grote lift (LIFT) te installeren om de lofts (LOFT) aan te doen.

Wie is zich achter Lift-Ô-Loft ?

LiftOLoft : Fondateurs : Monique et Christophe Nihon - à la tête de Promactif Groupe
Monique en Christophe Nihon...

leiden Promactif Groupe. Met meer dan 20 jaar terreinervaring geeft de Groep een impuls aan projecten met een maatschappelijk karakter en met een hoge toegevoegde waarde.

Liefhebbers van het ondernemersverhaal van de vennootschap Piedboeuf en zich bewust van de behoefte aan de herinrichting van braakliggende terreinen in steden, hebben ze in 2019 besloten om aan een grootscheeps bouwproject te beginnen: Lift-Ô-Loft was geboren.

Patrimonium

Brouwerij PIEDBŒUF

LiftOLoft : Brasserie Piedboeuf

Lift-Ô-Loft bevindt zich op de historische locatie van de brasserie die te Jupille, ten noordoosten van de stad Luik, door de familie Piedboef opgericht werd.

De brouwerij Piedbœuf dateert van het einde van de 19de eeuw. De fabriek is uitgegroeid tot de Eerste Wereldoorlog, periode tijdens welke de gebouwen van het bloeiende bedrijf afgebroken zijn. In de jaren 20 werd de brouwerij herboren en opnieuw ontwikkeld.

In 1919 waren er 10 arbeiders en 3000 hl bier was per jaar op de plek te Jupille geproduceerd. Op dat moment ging het om een buurtbrouwerij die voor een zeer lokale bevolking bier produceerde. In 1980 bereikte dit bedrijf de eerste plaats op de Belgische agrarische markt. De buitengewone groei van de toekomstige brouwerij AB-InBev is te danken aan Albert VAN DAMME die de echtgenoot van een afstammeling van de familie Piedbœuf en een erkende brouwer was. Als bewijs waren er bijna 2066 arbeiders en/of bedienden die in 1998 op de plek werkten en meer dan 3.155.000 hl bier was jaarlijks geproduceerd en internationaal gedistribueerd.

Een typisch gebouwencomplex

De brouwerij Piedbœuf verandert het landschap van Jupille sinds meer dan 180 jaar. Deze brouwerij, die allereerst uit een klein gebouw bestond, is in de loop der jaren gegroeid. Naarmate het bedrijf een commercieel succes bereikte en de brouwtechnieken evolueerden, zijn meerdere nieuwe gebouwen ontstaan aan weerszijden van de Rue de Visé.

Het belangrijke onderdeel, te weten de 89 meter hoge Piedboeuf toren (voltooid in 1939), keek uit over het Luikse landschap bij de afrit naar Limburg. Het gebouw, dat was gemaakt met stortbeton en met glas op de bovenste drie verdiepingen, was gedomineerd door een 8 meter hoge vuurtoren met een wijzerplaat op elke gevel. Dit gebouw werd in 2003 gesloopt en vertegenwoordigde drie bouwstijlen van die tijd: Bauhaus, Paquebot en Art Déco.

Na de modernisering van de productielijnen aan de kant van de Maas, werden de vijf leegstaande gebouwen, die op een heuvelhelling gelegen waren, in 2018 verkocht. Ze zullen voor hun initiële functies niet meer gebruikt worden en behoren nu tot Promactif Groupe.

LiftOLoft

Patrimonium

LiftOLoft : Patrimoine
De waterbron Charlemagne

De waterbron Charlemagne die onder het oude gebouw Piedboeuf historisch aanwezig was, was eerder gebruikt bij het brouwen van bier. In het kader van de toekomstige renovatie van het gebouw blijft de geothermische en hydrothermische toepassing van het bronwater een va de opties van relevante waardering via stadsverwarming. Het water komt tegenwoordig in de oude brouwzaal, met constante temperatuur van 12 °C. De oude exploitatievergunningen meldden een waterdebiet van ongeveer 10 m³/uur.

LiftOLoft : Patrimoine
De fontein Alpaïde

In het verleden bevond de fontein van Alpaïde zich te Thier du Bac. Het werd verplaatst in een beschermingszone te Jupille. Alpaïde, die in het Kasteel van Oupeye woonde, was de minnares van Pépin van Herstal. Ze had een broer, Dodon de Bolsée (Ans), die volgens de Luikse traditie de bisschop Lambert zou hebben vermoord omdat hij het nieuwe paar weigerde te zegenen in het Kasteel van Jupille. De bak van Alpaïde stelde voor de holte waarin deze mooie vrouw haar bad nam.

LiftOLoft : Patrimoine
Trappen Thier du bac

De grondige renovatie van de trappen van Thier du Bac die het plein Gît le Coq met de Rue de Visé verbinden, zal de mogelijkheid geven om de verbinding tussen dit deel van de buurt en de buslijnen van de Rue de Visé te vergemakkelijken. De werken worden door de Stad Luik gedragen. In het kader van deze renovatie is de integratie van een pad met toegangshelling onderzocht voor fietsers en voor personen met beperkte mobiliteit. Dat pad zal de taluds slingeren en zal zich bij elk niveau aansluiten tot de trappen naar beneden.